Een Blocks-project downloaden en uitvoeren in VEXcode V5

Het downloaden en uitvoeren van een project met VEXcode V5 is zo eenvoudig als vier stappen.

2020-11-28_10-53-48slot.jpg

Sla eerst het project op ( MacOS, Windowsof ChromeOS) en kies naar welke van de slots van de Brain u wilt downloaden.

2020-11-28_10-53-48grn.jpg

Sluit vervolgens de Brain aan en controleer of het pictogram groen is en de download- en andere pictogrammen wit.

2020-11-28_10-53-48dl.jpg

Selecteer vervolgens Downloaden om het project te downloaden naar het geselecteerde slot van de Brain.

Opmerking: De pictogrammen Downloaden, Uitvoeren en Stoppen worden even grijs totdat de download is voltooid.

2020-11-28_10-53-Run.jpg

Selecteer ten slotte Uitvoeren om het project te starten terwijl uw robot nog op uw computer is aangesloten.

2020-11-28_11-13-42run.jpg

Of koppel de robot los van de computer en voer het project uit door deze te selecteren in Brain.

Opmerking: Het hoofdmenuscherm toont alleen slots 1, 2 en 3. Voor programma's die worden gedownload naar slots 4-8, selecteert u eerst de map "Programma's".

2020-11-28_11-18-51H.jpg

Selecteer uw programma.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus