Blokken gebruiken voor bedieningsknoppen / joysticks in VEXcode V5

VEXcode V5 heeft toegang tot alle gegevens van de V5-controller door naar de knoppen en assen te verwijzen met hun beschreven namen.

Dit artikel zal het volgende behandelen:

  • Positie en namen van knoppen en joysticks
  • Blokken met bedieningsknoppen en joysticks
  • Aanvullende controller-artikelen

Positie en namen van knoppen en joysticks

Bekijk de volgende afbeelding die de positie van de knoppen en joysticks beschrijft, evenals hun eigennamen:

Knoppen retourneren waarden van:

  • 1 - Ingedrukt
  • 0 - Niet ingedrukt / losgelaten

De joystick-as retourneert waarden van -100 tot +100 wanneer gecentreerd op nul.


Blokken met bedieningsknoppen en joysticks

Bij het programmeren in VEXcode V5 helpt het begrijpen van de namen van de knoppen en joysticks, evenals hun positie op de controller, om te bepalen welk blok moet worden gebruikt. De Controller moet eerst geconfigureerd zijn voordat blokken inclusief de Controller zichtbaar zijn. Klik hier voor meer informatie over blokkeringen:


Aanvullende controller-artikelen

Bekijk de volgende artikelen voor meer informatie over het gebruik van de Controller:

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: