Een VEXcode IQ Blocks-project openen op macOS

Gebruikers kunnen op verschillende manieren een project openen in VEXcode IQ:

  • Een bestaand project openen met "Open" in het menu Bestand
  • "Open Recent" gebruiken in het menu Bestand om een recent project te selecteren
  • Een voorbeeldproject openen met "Open Voorbeelden" in het menu Bestand

Een bestaand project openen

Open een bestaand project door "Open" te selecteren in het menu Bestand.

Gebruik vervolgens de macOS-interface om te navigeren en uw bestaande project te openen.


Een recent project openen

Open de lijst met recente projecten in het menu Bestand.

Selecteer vervolgens een recent project om het te openen.


Een voorbeeld openen

Open de voorbeeldprojectkiezer in het menu Bestand.

Selecteer vervolgens een voorbeeldproject om het te openen.

Opmerking: Bij het openen van een project verschijnt een prompt met de vraag om op te slaan als het huidige project nog niet is opgeslagen.