Een VEXcode IQ Blocks-project openen op Windows

Gebruikers kunnen op verschillende manieren een project in VEXcode IQ openen.


Een bestaand project openen

Open een bestaand project door "Open" te selecteren in het menu Bestand.

Gebruik vervolgens de Windows-interface om te navigeren en uw bestaande project te openen


Een recent project openen

Open de lijst met recente projecten in het menu Bestand.

Selecteer vervolgens een recent project om het te openen.


Een voorbeeld openen

Open de voorbeeldprojectkiezer in het menu Bestand.

Selecteer vervolgens een voorbeeldproject om het te openen.

Opmerking: Bij het openen van een project verschijnt een prompt met de vraag om op te slaan als het huidige project nog niet is opgeslagen.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: