Een nieuw project maken in VEXcode V5

Elke keer dat u VEXcode V5 start, wordt er een nieuw Blocks-project geopend. Maar u kunt ook een nieuw Blocks- of Text-project openen nadat VEXcode V5 al is gestart.

Dit artikel zal de volgende onderwerpen behandelen:

  • Een sjabloon openen
  • Een leeg project openen

Opmerking: wanneer u een nieuw project start, verschijnt er een prompt waarin u wordt gevraagd op te slaan als het huidige project niet is opgeslagen nog.


Een sjabloon openen

Configuratie.png

Sjablonen hebben een speciaal pictogram en worden gebruikt om een leeg project te maken met een vooraf ingestelde apparaatconfiguratie.

open_voorbeelden.png

Open het menu Bestand en selecteer 'Voorbeelden openen' om een sjabloonproject te openen.

Clawbot_2_motor_w_gyro.png

Als u een standaard robotbouw gebruikt, zoals de Clawbot, kan een sjabloon worden gebruikt om snel aan de slag te gaan met een nieuw project.


Een leeg project openen

New_blocks_project.png

Open het menu Bestand en selecteer 'New Blocks Project' om een nieuw Blocks-project te openen.

nieuwe_text_project.png

Om een nieuw tekstproject te openen, opent u het menu Bestand en selecteert u 'Nieuw tekstproject'.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: