Een 2-motorige aandrijflijn configureren in VEXcode V5

Wanneer u begint te programmeren met VEXcode V5, verschijnen de aandrijf- en motorblokken niet in de Toolbox totdat een aandrijflijn is geconfigureerd.

U kunt slechts één aandrijflijn per project configureren.

Als u een aandrijflijn configureert zonder een gyrosensor, klikt u hier .

Hier zijn de verschillende opties bij het configureren van een aandrijflijn met een gyro:

  • Een aandrijflijn toevoegen
  • De poortnummers van een aandrijflijn wijzigen
  • De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen
  • De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen
  • Een aandrijflijn omkeren
  • Een aandrijflijn verwijderen
  • Een uitrustingspatroon vervangen

Een aandrijflijn toevoegen

Om een aandrijflijn te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

Selecteer 'Aandrijflijn'.

Selecteer op welke poorten de linkermotor, rechtermotor en de gyrosensor zijn aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.

Opmerking: De gyrosensor is aangesloten op een 3-draads poort en niet op een Smart Port.

Nadat de aandrijflijn is geconfigureerd, selecteert u "Gereed" om de configuratie te voltooien of "Annuleren" om terug te keren naar het menu Apparaten.

Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat heeft aangebracht ongedaan gemaakt en maakt deze geen deel uit van de configuratie.

Opmerking: Als u de aandrijflijn niet configureert voor een VEX V5 Clawbot of Speedbot, bekijkt u de aanvullende opties hieronder.


De poortnummers van een aandrijflijn wijzigen

U kunt het poortnummer voor de linkermotor, rechtermotor of gyro in de aandrijflijn wijzigen door het stekkerpictogram van het apparaat in de rechterbovenhoek van het scherm Opties te selecteren.

Selecteer een andere poort op het scherm Poortselectie en het poortnummer wordt groen. Selecteer vervolgens "Gereed" om de wijziging door te geven.


De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen

U kunt de wielmaat voor de aandrijflijn wijzigen door het vervolgkeuzemenu onder 'Wielmaat' te selecteren.

Opmerking: De standaardwaarden zijn voor de VEX V5 Clawbot en Speedbot. Als u de Clawbot of Speedbot gebruikt, hoeft u de waarden niet te wijzigen.


De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen

U kunt de overbrengingsverhouding voor de aandrijflijn wijzigen door waarden in te voeren in de vakken "Input" en "Output".

Opmerking: De standaardwaarden zijn voor de VEX V5 Clawbot en Speedbot. Als u de Clawbot of Speedbot gebruikt, hoeft u de waarden niet te wijzigen.


Een aandrijflijn omkeren

Het scherm Opties maakt het ook mogelijk om de rijrichting van de aandrijflijn om te keren.


Een aandrijflijn verwijderen

Een aandrijflijn kan ook worden verwijderd door de optie "Verwijderen" onder aan het scherm te selecteren.


Een uitrustingspatroon vervangen

In het scherm Opties kan ook de tandwielpatroon worden vervangen.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus