De V5 Vision Sensor configureren in VEXcode V5

Wanneer u begint te programmeren met VEXcode V5, verschijnen Vision Sensor-blokken niet in de Toolbox totdat de Vision Sensor is geconfigureerd.

Dit zijn de verschillende opties bij het configureren van een sensor:

  • De zichtsensor toevoegen
  • De zichtsensor configureren (vereist een micro-USB-kabel)
  • Het poortnummer van de Vision Sensor wijzigen
  • De zichtsensor hernoemen
  • De zichtsensor verwijderen

De zichtsensor toevoegen

Om de zichtsensor te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

Selecteer de zichtsensor.

Selecteer op welke poort de Vision Sensor is aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.

  • Nadat de poort is geselecteerd, ziet u het scherm Configureren van de Vision Sensor. Volg de volgende reeks stappen om te configureren.

Klik hier voor hulp bij het monteren en bedraden van uw Vision Sensor.


De zichtsensor configureren

Sluit de Vision Sensor rechtstreeks aan op uw computer met behulp van een micro-USB-kabel voordat u Configureer selecteert op het configuratiescherm.

U kunt dezelfde Micro USB gebruiken die u gebruikt om de Brain op de computer aan te sluiten.

Opmerking: The Brain hoeft voor dit proces niet op de computer te zijn aangesloten of aan te staan.

Eenmaal verbonden, selecteert u de knop Configureren voor de Vision Sensor in VEXcode V5.

Plaats een object voor de Vision Sensor en selecteer vervolgens de Freeze-knop.

Selecteer de afbeelding op het scherm en sleep er een selectiekader omheen. Kies dan een van de zeven signature slots.

  • Zorg ervoor dat u zo min mogelijk van de achtergrond selecteert.
  • In dit voorbeeld kies ik de SIG_1-sleuf.

Klik om de kleursignatuur te kalibreren.

  • Verplaats de schuifregelaar totdat het grootste deel van het gekleurde object is gemarkeerd en de achtergrond en andere objecten niet zijn gemarkeerd.

Geef de handtekening een naam en sla deze op door het label te selecteren en een naam in te voeren. Hier wordt SIG_1 opgeslagen als G_CUBE.

Als u een van de opgeslagen handtekeningen wilt verwijderen, selecteert u de knop Wissen in de rij van die handtekening.

  • U kunt ook de knop Alles wissen selecteren om alle opgeslagen handtekeningen te verwijderen.

Sluiten om het configuratievenster af te sluiten nadat u alle handtekeningen die u wilt opnemen hebt opgeslagen. Selecteer vervolgens de knop Gereed.

Nu verschijnen uw opgeslagen handtekeningen in de vervolgkeuzelijst Handtekening in Vision Sensor-blokken.

Het poortnummer van de Vision Sensor wijzigen

U kunt het poortnummer voor de Vision Sensor wijzigen door de Vision Sensor te selecteren in het venster Apparaten.

Klik vervolgens op het huidige poortnummer in de rechterbovenhoek van het scherm Configureren van de Vision Sensor.

Selecteer een andere poort op het scherm Poortselectie en het poortnummer wordt groen. Selecteer vervolgens Gereed om de wijziging door te geven.


De zichtsensor hernoemen

U kunt de naam van de Vision Sensor ook wijzigen door de naam in het tekstvak boven aan het scherm Configureren van de Vision Sensor te wijzigen. Als u een ongeldige naam selecteert, wordt het tekstvak rood gemarkeerd om aan te geven.Selecteer vervolgens Gereed om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.

Als je al Vision Sensor-blokken in je project hebt, moet je de naam van de Vision Sensor in de Block(s) bijwerken naar de nieuwe naam met behulp van de vervolgkeuzelijst.

De zichtsensor verwijderen

De Vision Sensor kan ook worden verwijderd door de optie "Verwijderen" onder aan het scherm Configureren van de Vision Sensor te selecteren.

Opmerking: Als u de Vision Sensor verwijdert en deze al in uw project wordt gebruikt, werkt uw project pas je verwijdert ook de blokken die de Vision Sensor gebruikten.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: