Configuratie van de V5 Vision-sensor in VEXcode V5

Wanneer u begint met programmeren met VEXcode V5, verschijnen de Vision Sensor-blokken pas in de Toolbox als de Vision Sensor is geconfigureerd. 


De zichtsensor toevoegen

Om de Vision Sensor te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

Selecteer de zichtsensor.

Selecteer op welke poort de Vision Sensor is aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.

  • Zodra de poort is geselecteerd, ziet u het configuratiescherm van de Vision Sensor. Volg de volgende reeks stappen om te configureren. 

Klik hier voor hulp bij het monteren en bedraden van uw Vision Sensor.


De zichtsensor configureren

Sluit de Vision Sensor rechtstreeks aan op uw computer met behulp van een micro-USB-kabel voordat Configureren selecteert op het configuratiescherm.

U kunt dezelfde Micro USB gebruiken die u gebruikt om de Brain op de computer aan te sluiten.

Opmerking: The Brain hoeft voor dit proces niet op de computer te zijn aangesloten of aan te staan.

Eenmaal verbonden, selecteert u de knop Configureren voor de Vision Sensor in VEXcode V5.

Plaats een voorwerp voor de Vision Sensor en selecteer vervolgens de knop Freeze.

Selecteer de afbeelding op het scherm en sleep er een selectiekader omheen. Kies dan één van de zeven signature slots.

  • Zorg ervoor dat u zo weinig mogelijk van de achtergrond selecteert. 
  • In dit voorbeeld kies ik voor de SIG_1-sleuf.

Klik om de kleursignatuur te kalibreren.

  • Verplaats de schuifregelaar totdat het grootste deel van het gekleurde object is gemarkeerd en de achtergrond en andere objecten niet zijn gemarkeerd.

Geef de handtekening een naam en sla deze op door het label te selecteren en een naam te typen. Hier wordt SIG_1 opgeslagen als G_CUBE.

Als u een van de opgeslagen handtekeningen wilt verwijderen, selecteert u de knop Wissen in de rij van die handtekening.

  • U kunt ook de knop Alles wissen selecteren om alle opgeslagen handtekeningen te verwijderen.

Sluit om het configuratievenster te sluiten nadat u alle handtekeningen hebt opgeslagen die u wilt opnemen. Selecteer vervolgens de knop Gereed.

Nu verschijnen uw opgeslagen handtekeningen in de vervolgkeuzelijst Handtekening in Vision Sensor-blokken.

Het poortnummer van de vision-sensor wijzigen

U kunt het poortnummer voor de Vision Sensor wijzigen door de Vision Sensor te selecteren in het venster Apparaten.

Klik vervolgens op het huidige poortnummer rechtsboven in het configuratiescherm van de Vision Sensor.

Selecteer een andere poort op het poortselectiescherm en het poortnummer wordt groen. Selecteer vervolgens Gereed om de wijziging door te geven.


De naam van de zichtsensor wijzigen

U kunt de Vision Sensor ook een andere naam geven door de naam in het tekstvak bovenaan het configuratiescherm van de Vision Sensor te wijzigen. Als u een ongeldige naam selecteert, wordt het tekstvak rood gemarkeerd om dit aan te geven. Selecteer vervolgens Gereed om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.

Als u al Vision Sensor-blokken in uw project heeft, moet u de naam van de Vision Sensor in de Blok(ken) bijwerken naar de nieuwe naam met behulp van de vervolgkeuzelijst.

De zichtsensor verwijderen

De Vision Sensor kan ook worden verwijderd door de optie “Verwijderen” onderaan het configuratiescherm van de Vision Sensor te selecteren.

Opmerking:Als u de Vision Sensor verwijdert en deze al in uw project wordt gebruikt, zal uw project niet werken totdat u ook de blokken verwijdert die de Vision Sensor gebruikten.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: