Begrip van besturingsstructuren in VEXcode Pro V5

Naast individuele commando's kunnen besturingsstructuren in een project ook worden gebruikt om de programmastroom te besturen.

Deze hoofdstructuur is een voorbeeld van een controlestructuur. Hoofd regelt de programmastroom door aan te geven waar het project moet beginnen. Controlestructuren gebruiken meestal accolades in plaats van puntkomma's.

Een ander type controlestructuur is een while lus. De while-lus herhaalt de code tussen de accolades zolang de voorwaarde van de while-lus waar is.


Zodra de voorwaarde van de while-lus niet langer waar is, zal de programmastroom de while-lus verlaten. 

De programmastroom blijft alle instructies in de hoofdstructuur uitvoeren. Aangezien er geen instructies meer zijn, zal de programmastroom de sluitschoor van de hoofdstructuur bereiken, waardoor dit project wordt afgesloten.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: