Syntaxisregels en -richtlijnen in VEXcode Pro V5 begrijpen

VEXcode Pro V5 C++ leren gebruiken is vergelijkbaar met het leren van een ander type taal. Er zijn regels en richtlijnen voor de VEXcode Pro V5-syntaxis, net zoals er unieke grammaticaregels zijn voor verschillende talen. Twee belangrijke regels zijn hoofdlettergebruik en kameeldarm. Deze regels maken programma's gemakkelijker leesbaar. Hieronder ziet u een voorbeeld van een VEXcode Pro V5-programma.

Het programma bestaat uit een instructie aan de robot. In dit voorbeeld stuurt de instructie de aandrijflijn (apparaat) om 200 mm (parameters) vooruit te rijden (commando). Bij het schrijven van een instructie gelden de volgende regels.

Hoofdlettergebruik is belangrijk. Apparaten in VEXcode Pro V5 moeten altijd met een hoofdletter worden geschreven. Enkele voorbeelden van apparaten zijn: Controller, Motor en Gyro.

Camel Casing wordt gebruikt in de namen van commando's om woorddelen te identificeren. De opdracht driveFor zou een voorbeeld zijn van deze naamgevingsconventie in VEXcode Pro V5. In een kameelomhulsel moet het commando als één woord worden geschreven en mag het niet met een hoofdletter beginnen.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: