Een 2-motorige aandrijflijn configureren in VEXcode IQ (1e generatie)

VEX IQ (2e generatie) gebruiken? Zie dit artikel.

Wanneer u begint te programmeren met VEXcode IQ, verschijnen blokken uit de categorie Aandrijflijn pas in de Toolbox als er een Aandrijflijn is geconfigureerd.

U kunt slechts één aandrijflijn per project configureren.

Als u een aandrijflijn configureert zonder een gyrosensor, zie dit artikel.

Dit artikel behandelt de volgende opties bij het configureren van een aandrijflijn 2-motor met een gyro:


Een aandrijflijn toevoegen

select_devices_icon.update.png

Om een aandrijflijn te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.

VEXcode_IQ_-_dev_6QwLpuyG4p.png

Selecteer de generatie waarmee u werkt.

VEXcode_IQ_-_dev_v9vZZ2q9LM.png

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

select_2motor.png

Selecteer 'Aandrijflijn 2-motor'.

drivetrain_motors_1_and_6_and_gyro_4.png

Selecteer op welke poorten de linkermotor, rechtermotor en de gyrosensor zijn aangesloten op de VEX IQ Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.

VEXcode_IQ_-_dev_Abx0JFFqih.png

Nadat de aandrijflijn is geconfigureerd, selecteert u "Gereed" om de configuratie te voltooien of "Annuleren" om terug te keren naar het menu Apparaten.

Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat heeft aangebracht ongedaan gemaakt en maakt deze geen deel uit van de configuratie.


De poortnummers van een aandrijflijn wijzigen

 

select_plugs_2wheel_w.gyro.png

U kunt het poortnummer voor de linkermotor, rechtermotor of gyro in de aandrijflijn wijzigen door het stekkerpictogram van het apparaat in de rechterbovenhoek van het scherm Opties te selecteren.

change_ports.2motor.gen1.png

Selecteer een andere poort op het scherm Poortselectie en het poortnummer wordt groen.

Selecteer vervolgens Gereed om de wijziging in te dienen.


De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen

change_wheelsize._2w.w.gyro.png

U kunt de wielmaat voor de aandrijflijn wijzigen door het vervolgkeuzemenu onder 'Wielmaat' te selecteren.


De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen

VEXcode_IQ_-_dev_3sWbr2YqjN.png

U kunt de overbrengingsverhouding voor de aandrijflijn wijzigen door waarden in te voeren in de vakken "Input" en "Output".


Een aandrijflijn omkeren

VEXcode_IQ_-_dev_cWFc8Uq1W8.png

Het scherm Opties maakt het ook mogelijk om de rijrichting van de aandrijflijn om te keren.


Een aandrijflijn verwijderen

VEXcode_IQ_-_dev_qTP2iRT2mR.png

Een aandrijflijn kan worden verwijderd door de optie "Verwijderen" onder aan het scherm te selecteren.