Een 2-motorige aandrijflijn configureren in VEXcode IQ (1e generatie)

VEX IQ (2e generatie) gebruiken? Zie dit artikel.

Wanneer u begint te programmeren met VEXcode IQ, verschijnen blokken uit de categorie Aandrijflijn pas in de Toolbox als er een Aandrijflijn is geconfigureerd.

U kunt slechts één aandrijflijn per project configureren.

Als u een aandrijflijn configureert zonder een gyrosensor, zie dit artikel.


Een aandrijflijn toevoegen

select_devices_icon.update.png

Om een aandrijflijn te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.

VEXcode_IQ_-_dev_6QwLpuyG4p.png

Selecteer de generatie waarmee u werkt.

VEXcode_IQ_-_dev_v9vZZ2q9LM.png

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

select_2motor.png

Selecteer 'Aandrijflijn 2-motor'.

drivetrain_motors_1_and_6_and_gyro_4.png

Selecteer op welke poorten de linkermotor, rechtermotor en de gyrosensor zijn aangesloten op de VEX IQ Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.

VEXcode_IQ_-_dev_Abx0JFFqih.png

Nadat de aandrijflijn is geconfigureerd, selecteert u "Gereed" om de configuratie te voltooien of "Annuleren" om terug te keren naar het menu Apparaten.

Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat heeft aangebracht ongedaan gemaakt en maakt deze geen deel uit van de configuratie.


De poortnummers van een aandrijflijn wijzigen

 

select_plugs_2wheel_w.gyro.png

U kunt het poortnummer voor de linkermotor, rechtermotor of gyro in de aandrijflijn wijzigen door het stekkerpictogram van het apparaat in de rechterbovenhoek van het scherm Opties te selecteren.

change_ports.2motor.gen1.png

Selecteer een andere poort op het scherm Poortselectie en het poortnummer wordt groen.

Selecteer vervolgens Gereed om de wijziging in te dienen.


De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen

change_wheelsize._2w.w.gyro.png

U kunt de wielmaat voor de aandrijflijn wijzigen door het vervolgkeuzemenu onder 'Wielmaat' te selecteren.


De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen

VEXcode_IQ_-_dev_3sWbr2YqjN.png

U kunt de overbrengingsverhouding voor de aandrijflijn wijzigen door waarden in te voeren in de vakken "Input" en "Output".


Een aandrijflijn omkeren

VEXcode_IQ_-_dev_cWFc8Uq1W8.png

Het scherm Opties maakt het ook mogelijk om de rijrichting van de aandrijflijn om te keren.


Een aandrijflijn verwijderen

VEXcode_IQ_-_dev_qTP2iRT2mR.png

Een aandrijflijn kan worden verwijderd door de optie "Verwijderen" onder aan het scherm te selecteren.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: