Als u begint te programmeren met VEXcode IQ, verschijnen er geen motorblokken in de Toolbox totdat er een motor is geconfigureerd.


Een motor toevoegen

select_devices_icon.update.png

Om een motor te configureren, selecteert u het vensterpictogram Apparaten om het venster Apparaten te openen

VEXcode_IQ_-_dev_6QwLpuyG4p.png

Selecteer de generatie waarmee u werkt.

VEXcode_IQ_-_dev_v9vZZ2q9LM.png

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

VEXcode_IQ_-_dev_lbwmee6WwE.png

Selecteer "Motor".

VEXcode_IQ_-_dev_DTggQ6aQ8U.png

Selecteer op welke poort de motor is aangesloten op de VEX IQ Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.

VEXcode_IQ_-_dev_Ptmslm4Nhj.png

Nadat de motor is geconfigureerd, selecteert u "Gereed" om het apparaat in de configuratie te plaatsen.

Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat hebt aangebracht ongedaan gemaakt en maakt deze geen deel uit van de configuratie.

Opmerking: Zie de aanvullende opties hieronder om de motor verder te configureren.


Het poortnummer van een motor wijzigen

select_motor.png

U kunt het poortnummer voor de motor wijzigen door eerst de motor te selecteren in het venster Apparaten.

VEXcode_IQ_-_dev_LAq4zENyAt.png

Selecteer vervolgens het plug-pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm Opties.

VEXcode_IQ_-_dev_j7mXorMRtG.png

Selecteer de poort op het scherm Poortselectie en het poortnummer wordt groen. Selecteer vervolgens Gereed om de wijziging door te geven.


Motorrichtingen een naam geven

hernoemen_motors_and_block_changes.png

In het scherm Motoropties kunt u de richtingen waarin de motor draait, hernoemen van de standaard "vooruit" en "achteruit". Als u bijvoorbeeld de armmotor van een VEX IQ Clawbot configureert, kunt u de richtingen hernoemen naar "Omhoog" en "Omlaag". Selecteer vervolgens Gereed om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.


Een motor hernoemen

VEXcode_IQ_-_dev_hUhRHzpSXN.png

U kunt de motor ook hernoemen door de naam te wijzigen in het tekstvak bovenaan het scherm Opties. Als u een ongeldige naam selecteert, wordt het tekstvak rood gemarkeerd om aan te geven. Selecteer vervolgens Gereed om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.

VEXcode_IQ_-_dev_X2KuJX3yWj.png

Als u de naam wijzigt van een motor die al in uw project wordt gebruikt, moet u de motornaam in het blok bijwerken naar de nieuwe naam met behulp van de vervolgkeuzelijst.


Een motor omkeren

VEXcode_IQ_-_dev_sNfVIdXht4.png

In het scherm Opties kan ook de draairichting van de motoren worden omgedraaid.


Een motor verwijderen

VEXcode_IQ_-_dev_kTPzEHTBGR.png

Motoren kunnen ook worden verwijderd door de optie "Verwijderen" onderaan het scherm te selecteren.

Opmerking: Als u een motor verwijdert die al in uw project wordt gebruikt, werkt het project pas als de blokken die die motor gebruiken, zijn ook verwijderd.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus