Een aangepaste IQ-controller configureren in VEXcode IQ (1e generatie)

Dit artikel is gearchiveerd. Zie hier het bijgewerkte artikel.

U kunt de VEX IQ-controller met uw robot gebruiken zonder te programmeren met behulp van een aangepast VEXcode IQ-project.

Voor dit voorbeeld zullen we twee afzonderlijke motoren en een aandrijflijn configureren die worden toegewezen aan de knoppen en joysticks van de controller. De twee afzonderlijke motoren die we voor dit voorbeeld zullen gebruiken, zijn de Arm- en Claw-motoren uit de Clawbot-configuratie. Als je geen Clawbot hebt, kun je nog steeds twee afzonderlijke motoren toevoegen volgens dezelfde stappen.

De poorten voor de afzonderlijke motoren en aandrijflijn zijn als volgt:

 • Motoren:
  • ArmMotor: poort 10
  • Klauwmotor: poort 11
 • Aandrijving:
  • Linkermotor: poort 1
  • Rechtermotor: poort 6

De stappen die we in dit artikel zullen volgen zijn:

 • Motoren toevoegen
 • Een aandrijflijn toevoegen
 • Een controller toevoegen
 • De motoren toewijzen aan de knoppen van de controller
 • De aandrijflijn toewijzen aan de joysticks van de controller
 • Wijzigingen opslaan
 • Een project downloaden en uitvoeren

Motoren toevoegen

VEXcode_IQ_-_dev_YNqpvnVZYT.png

Om een motor te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.

VEXcode_IQ_-_dev_FwEKUkelRY.png

Selecteer de generatie waarmee u werkt.

VEXcode_IQ_-_dev_BpdsraKihq.png

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

VEXcode_IQ_-_dev_OxuIGWd5Lc.png

Selecteer "Motor".

VEXcode_IQ_-_dev_t70j7C1gWS.png

Selecteer het gewenste poortnummer voor uw motor. Selecteer voor dit voorbeeld poort 10 voor uw Arm Motor.

VEXcode_IQ_-_dev_nYmKJoXsRF.png

Geef de Armmotor een andere naam door de naam in het tekstvak bovenaan het scherm Opties te wijzigen in "ArmMotor". Als u een ongeldige naam selecteert, wordt het tekstvak rood gemarkeerd om aan te geven.

VEXcode_IQ_-_dev_c5KQuHpEKO.png

Nadat de naam van de motor is gewijzigd, selecteert u "Gereed" om het apparaat in de configuratie te plaatsen. Laat de richtingselectie ongewijzigd, tenzij u de motor verder wilt aanpassen.

Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat hebt aangebracht ongedaan gemaakt en maakt deze geen deel uit van de configuratie.

Opmerking: Klik voor meer informatie over het configureren van een motor op hier.

Herhaal de stappen "Een motor toevoegen" om de klauwmotor toe te voegen en selecteer poort 11. Voeg de aandrijflijnmotoren niet toe met behulp van deze stappen.


Nadat de motoren zijn toegevoegd, is de volgende stap het toevoegen van de aandrijflijn. Een Drivetrain kan zowel met als zonder Gyro worden gebruikt. Dit voorbeeld is gericht op het toevoegen van een aandrijflijn zonder gyro.

 • Om een aandrijflijn met een gyro te configureren, klikt u hier.

Een aandrijflijn toevoegen

VEXcode_IQ_-_dev_YNqpvnVZYT.png

Om een aandrijflijn te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen als dit nog niet is geopend.

VEXcode_IQ_-_dev_BpdsraKihq.png

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

VEXcode_IQ_-_dev_zlcur3EA46.png

Selecteer 'Aandrijflijn'.

VEXcode_IQ_-_dev_Caq5hInJMs.pngVEXcode_IQ_-_dev_saFsksbRVH.png

Selecteer de gewenste poortnummers voor uw linker- en rechtermotor. Voor dit voorbeeld selecteren we poort 1 voor de linkermotor en poort 6 voor de rechtermotor. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar. Poort 2 wordt grijs weergegeven als voorbeeld van een poort die niet beschikbaar is.

VEXcode_IQ_-_dev_wWZN1WNDMV.png

Schakel de Gyro uit door het vakje Gyro uit te vinken.

VEXcode_IQ_-_dev_NnlQKE9Ncm.png

Nadat de aandrijflijn is geconfigureerd, selecteert u "Gereed" om het apparaat naar de configuratie te verzenden of "Annuleren" om terug te keren naar het menu Apparaten. Laat de Drivetrain-instellingen zoals ze zijn, tenzij u ze verder wilt aanpassen.

Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat hebt aangebracht ongedaan gemaakt en maakt deze geen deel uit van de configuratie.

Opmerking: Klik voor meer opties over het configureren van een aandrijflijn zonder gyro op hier.


De controller kan nu aan de configuratie worden toegevoegd nadat de afzonderlijke motoren en aandrijflijn zijn geconfigureerd.

Een controller toevoegen

VEXcode_IQ_-_dev_YNqpvnVZYT.png

Om een controller te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen als dit nog niet is geopend.

VEXcode_IQ_-_dev_BpdsraKihq.png

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

VEXcode_IQ_-_dev_7don595W7W.png

Selecteer "Controller".

Nu de controller is toegevoegd aan de robotconfiguratie, kunnen de arm- en klauwmotoren nu worden toegewezen aan de knoppen van de controller en kan de aandrijflijn worden toegewezen aan de joysticks van de controller.

De motoren toewijzen aan de knoppen van de controller

VEXcode_IQ_-_dev_QB0B9OJ7cb.png

Configureer een motor tot een knop door op de knoppen op de controller te klikken. Als u meerdere keren op dezelfde knop klikt, doorloopt u uw geconfigureerde motoren. Stop zodra de gewenste motor wordt weergegeven. De controller heeft vier knopgroepen (L, R, E en F). Elke groep kan een enkele motor hebben (die niet apart is van de aandrijflijn) voor hen geconfigureerd. ArmMotor kan bijvoorbeeld niet worden geconfigureerd voor zowel de L- als de R-knopgroepen, slechts één ervan. Als een motor eenmaal is geconfigureerd, wordt deze niet weergegeven als optie voor de andere knoppen.

De aandrijflijn toewijzen aan de joysticks van de controller

VEXcode_IQ_-_dev_1kguoxPoaW.png

U kunt de rijmodus van de robot wijzigen met behulp van de joysticks door de knoppen te selecteren om door de modi te bladeren totdat de gewenste modus wordt weergegeven. De vier modi zijn: Linker Arcade, Rechter Arcade, Split Arcade, Tank.

VEXcode_IQ_-_dev_699sLae7vE.png

Linker Arcade - Alle bewegingen worden bestuurd door de linker joystick.

VEXcode_IQ_-_dev_PYfqZxK9QR.png

Rechter Arcade - Alle bewegingen worden bestuurd door de rechter joystick.

VEXcode_IQ_-_dev_gKmFQET6y9.png

Split Arcade - Voorwaartse en achterwaartse beweging wordt bestuurd door de linker joystick, terwijl draaien wordt bestuurd door de rechter joystick.

VEXcode_IQ_-_dev_2S6TPHmR8u.png

Tank - De linker motor wordt bestuurd door de linker joystick, terwijl de rechter motor wordt bestuurd door de rechter joystick.

Opmerking: Klik voor meer opties over het configureren van een controller op hier.


Nadat de controller is geconfigureerd, moeten de wijzigingen worden opgeslagen.

Wijzigingen opslaan

VEXcode_IQ_-_dev_63ncEiWKJg.png

Selecteer "Gereed" om de configuratie te voltooien, anders worden de wijzigingen niet opgeslagen.


Nu de Controller is geconfigureerd en de wijzigingen zijn opgeslagen, kan het project nu worden gedownload en uitgevoerd.

Een project downloaden en uitvoeren

VEXcode_IQ_-_dev_3WXT0yLNV1.png

Selecteer Downloaden om het project te downloaden naar het geselecteerde slot van de Brain.

Opmerking: De pictogrammen Downloaden, Uitvoeren en Stoppen worden kort grijs totdat de download is voltooid.

VEXcode_IQ_-_dev_ob8c3fJst2.png

Selecteer Uitvoeren om het project te starten terwijl uw robot nog op uw computer is aangesloten.

Opmerking: Klik voor meer informatie over het downloaden en uitvoeren van een project op hier.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: