Arcade Drive gebruiken met de V5-controller

Zet je V5-controller aan

Druk op de vierkante aan/uit-knop in het midden van de controller om deze in te schakelen.

Stuurprogrammabesturing instellen

Gebruik de pijltoetsen om het pictogram van het Driver Control-programma te markeren (gemarkeerd in de afbeelding).

Druk vervolgens op de A-knop om Drive te kiezen.

Druk nogmaals op de A-knop om Uitvoeren te kiezen.

Druk indien nodig op de B-knop om terug te keren naar het vorige menu.

Gebruik de joysticks om de aandrijflijn te bedienen

  • De joysticks bedienen de aandrijflijnmotoren in arcade-besturing.
  • Als u de joysticks naar voren kantelt, beweegt de V5-robot naar voren.
  • Als u de joysticks naar achteren kantelt, beweegt de V5-robot achteruit.
  • Door de joysticks naar links of rechts te kantelen, zal de V5 Robot een punt draaien in de gekozen richting.