Arcade Drive gebruiken met de V5-controller

Zet je V5-controller aan

Druk op de vierkante aan/uit-knop in het midden van de controller om deze in te schakelen.

Stuurprogrammabesturing instellen

Gebruik de pijltoetsen om het pictogram van het Driver Control-programma te markeren (gemarkeerd in de afbeelding).

Druk vervolgens op de A-knop om Drive te kiezen.

Druk nogmaals op de A-knop om Uitvoeren te kiezen.

Druk indien nodig op de B-knop om terug te keren naar het vorige menu.

Gebruik de joysticks om de aandrijflijn te bedienen

  • De joysticks bedienen de aandrijflijnmotoren in arcade-besturing.
  • Als u de joysticks naar voren kantelt, beweegt de V5-robot naar voren.
  • Als u de joysticks naar achteren kantelt, beweegt de V5-robot achteruit.
  • Door de joysticks naar links of rechts te kantelen, zal de V5 Robot een punt draaien in de gekozen richting.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: