De V5 Brain resetten naar de standaardwaarden

Zorg ervoor dat de V5 Robot Brain is ingeschakeld.

Laat je V5 Robot-batterij opladen en aansluiten op de V5 Robot Brain, zodat je hem kunt inschakelen.

Tik op het pictogram Instellingen.

Selecteer het pictogram Instellingen door erop te tikken om het menu Instellingen te openen.

Tik op Instellingen resetten.

Kies de optie voor het resetten van de instellingen bovenaan de rechterkolom.

Tik op OK op het scherm Bevestigen.

Tik op OK om de standaardinstellingen te herstellen wanneer dit scherm wordt weergegeven.

De fabrieksinstellingen moeten allemaal worden hersteld.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: