Als u begint te programmeren met VEXcode Pro V5, verschijnen er geen motorcommando's in de Command Reference totdat een motor is geconfigureerd.

Dit zijn de verschillende opties bij het configureren van een motor:

  • Een motor toevoegen
  • Het poortnummer van een motor wijzigen
  • Een motor hernoemen
  • Een motor omkeren
  • Een motor verwijderen
  • Een uitrustingspatroon vervangen

Een motor toevoegen

bestand-0BbnuX6XwG.png

Om een motor te configureren, selecteert u de knop Robotconfiguratie om het venster Robotconfiguratie te openen.Er moet een project geopend zijn om het venster Robotconfiguratie te kunnen gebruiken.

bestand-4Zb1DiFTc1.png

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

file-nrqTLjB7sa.png

Selecteer "Motor".

file-ebHBmr5zYj.png

Selecteer op welke poort de motor is aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.

bestand-Rw0s2H8ppC.png

Nadat de motor is geconfigureerd, selecteert u "Gereed" om het apparaat in de configuratie te plaatsen.

Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat hebt aangebracht ongedaan gemaakt en maakt deze geen deel uit van de configuratie.

Opmerking: Zie de aanvullende opties hieronder om de motor verder te configureren.


Het poortnummer van een motor wijzigen

file-5lsvLQBd56.png

U kunt het poortnummer voor de motor wijzigen door eerst de motor te selecteren in het venster Robotconfiguratie.

file-GymJVTN16w.png

Selecteer vervolgens het stekkerpictogram in de rechterbovenhoek van het venster Motorinstellingen.

file-OlZjbk3QL7.png

Selecteer de poort ervan in het venster Poortselectie en het poortnummer wordt blauw. Selecteer vervolgens "Gereed" om de wijziging door te geven.


Een motor hernoemen

bestand-YnFdu2Pg1m.png

U kunt de motor ook hernoemen door de naam te wijzigen in het tekstvak bovenaan het venster Motorinstellingen. Als u een ongeldige naam selecteert, wordt het tekstvak oranje gemarkeerd om aan te geven. Selecteer vervolgens "Gereed" om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.

file-ZmoK3SkISU.png

Als u de naam wijzigt van een motor die al in uw project wordt gebruikt, moet u de motornaam in de opdracht bijwerken naar de nieuwe naam.


Een motor omkeren

file-5hVGWiXgqf.png

In het venster Motorinstellingen kan ook de richting van de motoren worden omgekeerd.


Een motor verwijderen

file-cwg3FPSDAl.png

Motoren kunnen ook worden verwijderd door de optie "Verwijderen" onderaan het venster te selecteren.

Opmerking: Als u een motor verwijdert die al in uw project wordt gebruikt, werkt het project niet totdat de opdrachten die die motor gebruiken ook zijn verwijderd.


Een uitrustingspatroon vervangen

file-obtuJxcdKf.png

In het venster Motorinstellingen kan ook de tandwielpatroon worden gewijzigd.

Opmerking: Als u de tandwielpatroon van de motor vervangt, verandert ook de kleurindicator op de motor.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus