3-draads apparaten configureren in VEXcode Pro V5

Wanneer u begint te programmeren met VEXcode Pro V5, verschijnen de Sensor- en 3-draads apparaatopdrachten niet in de Command Reference totdat ze zijn geconfigureerd.

Dit zijn de verschillende opties bij het configureren van een 3-draads apparaat:

  • Een 3-draads apparaat toevoegen
  • Het poortnummer van een 3-draads apparaat wijzigen
  • Een 3-draads apparaat hernoemen
  • Een 3-draads apparaat verwijderen

Ook opgenomen aan het einde van dit artikel:

  • Een VEX Motor-393 configureren

Een 3-draads apparaat toevoegen

bestand-0BbnuX6XwG.png

Om een apparaat te configureren, selecteert u de knop Robotconfiguratie om het venster Robotconfiguratie te openen.Er moet een project geopend zijn om het venster Robotconfiguratie te kunnen gebruiken.

bestand-4Zb1DiFTc1.png

Selecteer 'Een apparaat toevoegen.

file-8hZFCKpUER.png

Selecteer de 3-draads apparaten.

file-0KtTAFOLDB.png

Selecteer het 3-draads apparaat dat u gebruikt. Dit voorbeeld toont een eindschakelaar.

Opmerking: 3-draads apparaten omvatten de eindschakelaar, bumperschakelaar, encoder, afstandsmeter, lijntracker, licht, Potentiometer, LED, Gyro, Motor-393, Servo, Accelerometer-2G en Accelerometer-6G. Alle apparaten volgen hetzelfde configuratieproces met een extra stap voor Motor-393. Zie onderaan dit artikel voor meer details.

bestand-K2cMANp8ys.png

Selecteer op welke poort het apparaat is aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar. Nadat de poort is geselecteerd, selecteert u "Gereed" om het apparaat naar de configuratie te verzenden of "Annuleren" om terug te keren naar het venster Robotconfiguratie.

Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat hebt aangebracht ongedaan gemaakt en maakt deze geen deel uit van de configuratie.


De poort van een 3-draads apparaat wijzigen

file-F8wBkLkYn1.png

U kunt het poortnummer voor het 3-draads apparaat wijzigen door het 3-draads apparaat te selecteren in het venster Robotconfiguratie.

file-rhdUqUbCev.png

Selecteer een andere poort op het scherm Poortselectie en het poortnummer wordt blauw. Selecteer vervolgens "Gereed" om de wijziging door te geven.


Een 3-draads apparaat hernoemen

bestand-CWChm28VV7.png

U kunt het 3-draads apparaat ook hernoemen door de naam te wijzigen in het tekstvak bovenaan het venster Poortselectie. Als u een ongeldige naam selecteert, wordt het tekstvak oranje gemarkeerd om aan te geven. Selecteer vervolgens "Gereed" om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.

file-eqakH1eKB5.png

Als u de naam wijzigt van een 3-draads apparaat dat al in uw project wordt gebruikt, moet u de naam van het apparaat in de opdracht bijwerken naar de nieuwe naam.

 

Een 3-draads apparaat verwijderen

file-wQiRhQDDoU.png

3-draads apparaten kunnen ook worden verwijderd door de optie "Verwijderen" onderaan het venster Poortselectie te selecteren.

Opmerking: Als u een 3-draads apparaat verwijdert dat al in uw project wordt gebruikt, genereert uw project een fout als u het probeert te downloaden totdat u ook de opdrachten verwijdert die het verwijderde apparaat gebruikten.


Een VEX Motor-393 configureren

file-E1CHsHPH0u.png

Selecteer de VEX Motor-393 in de lijst met apparaten.

file-CygLDaXire.png

Selecteer een poort voor de Motor-393.

file-CD2jb6YOHu.png

Nadat u de poort hebt geselecteerd, kunt u in dit venster Motorinstellingen Motor-393 verder configureren door:

  • De naam wijzigen
  • De poort wijzigen
  • De richting veranderen

Zie de onderstaande opties voor meer informatie over deze aanvullende configuraties.

De naam van Motor-393 wijzigen.

file-7cnANvIgJi.png

De poort van Motor-393 wijzigen.

file-TFUbtqIVkb.png

De richting van Motor-393 veranderen.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: