Een 2-motorige aandrijflijn configureren in VEXcode Pro V5

Wanneer u begint te programmeren met VEXcode Pro V5, verschijnen de rij- en draaiopdrachten niet in de opdrachtreferentie totdat een aandrijflijn is geconfigureerd.

U kunt slechts één aandrijflijn per project configureren.

Als u een aandrijflijn configureert zonder een gyrosensor, klikt u hier .

Hier zijn de verschillende opties bij het configureren van een aandrijflijn met een gyro:

  • Een aandrijflijn toevoegen
  • De poortnummers van een aandrijflijn wijzigen
  • De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen
  • De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen
  • Een aandrijflijn omkeren
  • Een aandrijflijn verwijderen
  • Een uitrustingspatroon vervangen

Een aandrijflijn toevoegen

bestand-0BbnuX6XwG.png

Om een aandrijflijn te configureren, selecteert u de knop Robotconfiguratie om het venster Robotconfiguratie te openen.Er moet een project geopend zijn om het venster Robotconfiguratie te kunnen gebruiken.

bestand-4Zb1DiFTc1.png

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

file-dr9KdOXi4S.png

Selecteer 'Aandrijflijn'.

file-q7nzTPzQ78.png

Selecteer op welke poorten de linkermotor, rechtermotor en de gyrosensor zijn aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.

Opmerking: De gyrosensor is aangesloten op een 3-draads poort en niet op een Smart Port.

file-xo7pOxXJTn.png

Nadat de aandrijflijn is geconfigureerd, selecteert u "Gereed" om de configuratie te voltooien of "Annuleren" om terug te keren naar het venster Robotconfiguratie.

Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat hebt aangebracht ongedaan gemaakt en maakt deze geen deel uit van de configuratie.

Opmerking: Als u de aandrijflijn niet configureert voor een VEX V5 Clawbot of Speedbot, bekijk dan de aanvullende opties hieronder.


De poortnummers van een aandrijflijn wijzigen

file-Taq1QWmOgC.png

U kunt het poortnummer voor de linkermotor, rechtermotor of gyro in de aandrijflijn wijzigen door het stekkerpictogram van het apparaat in de rechterbovenhoek van het venster Aandrijflijninstellingen te selecteren.

file-P72eaCJNIk.png

Selecteer een andere poort op het scherm Poortselectie en het poortnummer wordt blauw. Selecteer vervolgens "Gereed" om de wijziging door te geven.


De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen

bestand-4hNRPovBl6.png

U kunt de wielmaat voor de aandrijflijn wijzigen door het vervolgkeuzemenu onder 'Wielmaat' te selecteren.

Opmerking: De standaardwaarden zijn voor de VEX V5 Clawbot en Speedbot. Als u de Clawbot of Speedbot gebruikt, hoeft u de waarden niet te wijzigen.


De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen

bestand-SMHLzpWa9h.png

U kunt de overbrengingsverhouding voor de aandrijflijn wijzigen door waarden in te voeren in de vakken "Input" en "Output".

Opmerking: De standaardwaarden zijn voor de VEX V5 Clawbot en Speedbot. Als u de Clawbot of Speedbot gebruikt, hoeft u de waarden niet te wijzigen.


Een aandrijflijn omkeren

file-abgJfVVVMF.png

In het venster Aandrijflijninstellingen kan ook de richting van de aandrijflijn worden omgekeerd.


Een aandrijflijn verwijderen

file-prj1SQLupa.png

Een aandrijflijn kan ook worden verwijderd door de optie "Verwijderen" onderaan het venster te selecteren.


Een uitrustingspatroon vervangen

file-FLbccjjGGI.png

In het venster Aandrijflijninstellingen kan ook de tandwielpatroon worden gewijzigd.