Haal meer uit VEXcode
We raden u aan over te stappen naar onze nieuwe software. VEXcode heeft zowel op blokken gebaseerde als op tekst gebaseerde opties, die werken op Chromebooks, iPads, Android-tablets, Windows en Macs. Bezoek code.vex.com voor meer informatie over het downloaden van VEXcode.
VEX Coding studio is niet meer leverbaar en kan niet meer worden gedownload. Al gedownload? Het programma blijft werken, maar wordt niet langer ondersteund.
Gebruikers die overstappen op VEXcode kunnen hun C++/C++ Pro-projecten migreren naar VEXcode Pro V5 door dit artikelte volgen.

Dit voorbeeldprogramma laat zien hoe u afstandsbedieningswaarden kunt gebruiken om de robot te verplaatsen.

ArcadeControl.vex

Configuratie
  • Een V5 Smart Motor, op poort 1, genaamd leftMotor
  • Een V5 Smart Motor, op poort 10, genaamd rightMotor
Programma

bestand-NeHKK21GU0.png

Hoe het werkt

Ten eerste vertelt het blok  when (STARTED) de robot om deze code uit te voeren wanneer het programma start.

Vervolgens voert het programma een  while loop in, waardoor het programma voor altijd blijft draaien.

Vervolgens worden de snelheden linksMotor en rechtsMotor ingesteld met behulp van de gegevens van de waarden van de  As van de joystick om de snelheid te berekenen.

Omdat er slechts één joystick wordt gebruikt om de robot in Arcade-modus te bewegen, is het nodig om de eindsnelheid voor elke motor afzonderlijk te berekenen.

Axis3 komt overeen met de y-coördinaatwaarde van de joystick. Dus of u de joystick nu helemaal naar boven duwt tot +100 of helemaal naar beneden tot -100, beide motoren draaien in dezelfde richting.

Axis4 komt overeen met de x-coördinaatwaarde van de joystick, dus het werkt anders. Als je de joystick helemaal naar rechts duwt tot +100, dan moet de linkermotor een positieve snelheid hebben en de rechtermotor een negatieve snelheid zodat de robot naar rechts draait. Als je de joystick helemaal naar links duwt tot -100, dan moet de linkermotor een negatieve snelheid hebben en de rechtermotor een positieve snelheid zodat de robot naar links draait.

Vervolgens vertellen de opdrachten   .spin elke motor om mee te bewegen met de snelheid die in de vorige opdrachten is opgegeven.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus