De namen van knoppen en joysticks begrijpen - IQ-controller

VEXcode IQ heeft toegang tot de gegevens van een IQ-controller door naar de knoppen en joystickassen te verwijzen met hun naam.


Positie en namen van knoppen en joysticks

De onderstaande afbeelding toont de namen en locaties van de knoppen en joysticks. Knoppen retourneren waarden van:

  • 1 - Ingedrukt
  • 0 - Niet ingedrukt/losgelaten

IQ_Gen_2_Controller_LayoutConfig.png

Elke joystick-as retourneert een waarde tussen -100 en +100, en retourneert de waarde nul wanneer deze is gecentreerd.

Opmerking: De controller die in de animatie wordt afgebeeld, is een controller (1e generatie). De waarden zijn echter hetzelfde voor beide IQ-controllers (1e en 2e generatie).


Blokken met bedieningsknoppen en joysticks

Bij het programmeren in VEXcode IQ helpt het begrijpen van de namen van knoppen en joysticks, evenals hun positie op de controller, bij het bepalen welk blok moet worden gebruikt.


Voor meer informatie over het gebruik van de Controller, , zie de artikelen in het Controller-gedeelte van de STEM-bibliotheek.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: