Een VEXcode IQ Blocks-project opslaan op een Android-tablet

U kunt uw project op verschillende manieren in VEXcode IQ opslaan:

  • Opslaan selecteren in het menu Bestand
  • Een nieuw project downloaden
  • Een nieuw project een naam geven

Zodra het dialoogvenster voor opslaan verschijnt, gebruikt u de Android-interface om uw project een naam te geven en op uw computer op te slaan.

Zodra een project is opgeslagen, slaat VEXcode IQ automatisch alle wijzigingen in een project op.


Een kopie opslaan

U kunt ook de optie "Opslaan als" in het menu Bestand gebruiken om een kopie te maken van een project onder een andere naam of op een andere locatie.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: