Rechtsklikken of lang indrukken in VEXcode V5 leidt tot veel opties.

Het volgende artikel gaat over:

 • Het contextmenu in het programmeergedeelte
  • ongedaan maken
  • Opnieuw doen
  • Blokken opruimen
  • Opmerking toevoegen
  • Blokken verwijderen

 

 • Het contextmenu van blok(ken):
  • Dubbele blokken
  • Blokkeren uitschakelen
  • Blokkeren inschakelen
  • Blokken verwijderen

Het contextmenu in het programmeergedeelte

Rechtsklikken of lang indrukken in het programmeergebied in VEXcode V5 leidt tot de volgende opties:

Ongedaan maken: zal de meest recente actie ongedaan maken.

In het volgende project is bijvoorbeeld het blok voor verwijderd. Door "Ongedaan maken" te selecteren, wordt die actie ongedaan gemaakt.

Opnieuw: zal het "Ongedaan maken" ongedaan maken.

In het laatste voorbeeld werd de beurt voor blok verwijderd en de "Ongedaan maken" keerde die actie terug. Als u "Opnieuw" selecteert, wordt het "Ongedaan maken" ongedaan gemaakt, zodat de beurt voor blok wordt verwijderd.

Blokken opruimen: organiseert de blokken zodat ze allemaal in een verticale lijn staan.

 • Blokken verwijderen: alle blokken in het programmeergedeelte kunnen in één keer worden verwijderd.

Voor meer informatie over het verwijderen van blokken, bekijk het artikel Blokken verwijderen - VEXcode V5.


Het contextmenu van blok(ken)

Rechtsklikken of lang indrukken van een blok in VEXcode V5 leidt tot de volgende opties:

Dubbele blokken: deze actie maakt een exacte kopie van de geselecteerde blokken.

Disable_Block.png

uitschakelenblock2.png

 Blokkeringen uitschakelen: Deze actie behandelt de blokkering als een opmerking, zodat het geen effect heeft op het project

Voor meer informatie over het uitschakelen van blokkades, bekijk het artikel Blokken in- en uitschakelen - VEXcode V5.

enableblock.png

EnableBlock2.png

Blokkeren inschakelen: Met deze actie wordt een momenteel uitgeschakelde blokkering ingeschakeld.

Voor meer informatie over het inschakelen van blokken, bekijk het artikel Blokken in- en uitschakelen - VEXcode V5.

 • Blokken verwijderen: individuele of groepen blokken kunnen worden verwijderd.

Voor meer informatie over het verwijderen van blokken, bekijk het artikel Blokken verwijderen - VEXcode V5.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus