Inzicht in wachtende en niet-wachtende blokken in VEXcode V5

Blokken die niet wachten

Niet-wachtende blokken zorgen ervoor dat de stapel wordt voortgezet, zelfs als het gedrag van het blok nog niet is voltooid.

Het "drive" -blok is een goed voorbeeld van een niet-wachtend blok. In het onderstaande voorbeeld beweegt de robot niet omdat het "drive" -blok begint, maar dan stopt het "stop driving" -blok hem voordat de motoren kunnen bewegen.

Blokkades zonder wacht zijn handig wanneer u meerdere gedragingen tegelijk wilt uitvoeren.

Wachtblokken

Wachten op blokken pauzeert de rest van de stapel totdat het gedrag van dat blok is voltooid.

De meeste wachtblokken bevinden zich tussen de blokken Motion en Drivetrain.

Als een VEX V5 Clawbot een kubus moet ophalen, kun je wachtblokken gebruiken om de robot elk gedrag afzonderlijk te laten uitvoeren.

Blokken die kunnen wachten of niet kunnen wachten

Met VEXcode V5 kunnen gebruikers de volgende wachtblokken met één klik veranderen in niet-wachtende blokken: "spin for", "spin to position", "drive for", "turn for" en "turn to heading".

Door het blok voor het openen van de klauw te veranderen in niet-wachten en het blok voor het optillen van de arm in niet-wachten te veranderen, rijdt de Clawbot vooruit terwijl de klauw opent en achteruit terwijl de arm omhoog gaat.

Deze benadering voor het ophalen van een kubus is beter in competitie-instellingen omdat het tijd bespaart.