Een 2-motorige aandrijflijn (geen gyro) configureren in VEXcode V5

Als u begint te programmeren met VEXcode V5, verschijnen de rij- en draaiblokken pas in de Toolbox als er een aandrijflijn is geconfigureerd.

U kunt slechts één aandrijflijn per project configureren.

Dit zijn de verschillende opties bij het configureren van een aandrijflijn zonder gyro:

  • Een aandrijflijn toevoegen
  • De poortnummers van een aandrijflijn wijzigen
  • De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen
  • De spoorbreedte van een aandrijflijn wijzigen
  • De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen
  • Een aandrijflijn omkeren
  • Een aandrijflijn verwijderen
  • Een uitrustingspatroon vervangen

Een aandrijflijn toevoegen

Als u een aandrijflijn wilt configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

Selecteer 'Aandrijflijn'.

Selecteer op welke poort de linkermotor en rechtermotor zijn aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.

Selecteer "Geen Gyro" om de Gyro uit te schakelen.

Nadat de aandrijflijn is geconfigureerd, selecteert u "Gereed" om het apparaat naar de configuratie te verzenden of "Annuleren" om terug te keren naar het menu Apparaten.

Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat heeft aangebracht ongedaan gemaakt en maakt deze geen deel uit van de configuratie.

Opmerking: Als u de aandrijflijn niet configureert voor een VEX V5 Clawbot of Speedbot, bekijkt u de aanvullende opties hieronder.


De poortnummers van een aandrijflijn wijzigen

U kunt het poortnummer voor de linkermotor of rechtermotor in de aandrijflijn wijzigen door het stekkerpictogram van het apparaat in de rechterbovenhoek van het scherm Opties te selecteren.

Selecteer een andere poort op het scherm Poortselectie en het poortnummer wordt groen. Selecteer vervolgens "Gereed" om de wijziging door te geven.


De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen

U kunt de wielmaat voor de aandrijflijn wijzigen door het vervolgkeuzemenu onder 'Wielmaat' te selecteren.

Opmerking: De standaardwaarden zijn voor de VEX V5 Clawbot en Speedbot. Als u de Clawbot of Speedbot gebruikt, hoeft u de waarden niet te wijzigen.


De spoorbreedte van een aandrijflijn wijzigen

U kunt de grootte van de spoorbreedte voor de aandrijflijn wijzigen door de waarden in het nummervak in te voeren en door het vervolgkeuzemenu onder "Spoorbreedte" te selecteren. De spoorbreedte is de maat tussen het midden van het linker voorwiel tot het midden van het rechter voorwiel.

Opmerking: De standaardwaarden zijn voor de VEX V5 Clawbot en Speedbot. Als u de Clawbot of Speedbot gebruikt, hoeft u de waarden niet te wijzigen.


De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen

U kunt de overbrengingsverhouding voor de aandrijflijn wijzigen door waarden in te voeren in de vakken "Input" en "Output".

Opmerking: De standaardwaarden zijn voor de VEX V5 Clawbot en Speedbot. Als u de Clawbot of Speedbot gebruikt, hoeft u de waarden niet te wijzigen.


Een aandrijflijn omkeren

Het scherm Opties maakt het ook mogelijk om de rijrichting van de aandrijflijn om te keren.


Een aandrijflijn verwijderen

Een aandrijflijn kan ook worden verwijderd door de optie "Verwijderen" onder aan het scherm te selecteren.


Een uitrustingspatroon vervangen

In het scherm Opties kan ook de tandwielpatroon worden vervangen.