3-draads apparaten configureren in VEXcode V5

Wanneer u begint te programmeren met VEXcode V5, verschijnen Sensor- en 3-draads apparaatblokken niet in de Toolbox totdat ze zijn geconfigureerd.

Dit zijn de verschillende opties bij het configureren van een 3-draads apparaat:

  • Een 3-draads apparaat toevoegen
  • Het poortnummer van een 3-draads apparaat wijzigen
  • Een 3-draads apparaat hernoemen
  • Een 3-draads apparaat verwijderen

Ook opgenomen aan het einde van dit artikel:

  • Een VEX Motor-393 configureren

Een 3-draads apparaat toevoegen

Als u een apparaat wilt configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

Selecteer de 3-draads apparaten.

Selecteer het 3-draads apparaat dat u gebruikt. Dit voorbeeld toont een eindschakelaar.

Opmerking: 3-draads apparaten omvatten de eindschakelaar, bumperschakelaar, encoder, afstandsmeter, lijntracker, licht, Potentiometer, LED, Gyro, Motor-393, Servo, Accelerometer-2G en Accelerometer-6G. Alle apparaten volgen hetzelfde configuratieproces met een extra stap voor Motor-393. Zie onderaan dit artikel voor meer details.

Selecteer op welke poort het apparaat is aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar. Nadat de poort is geselecteerd, selecteert u "Gereed" om het apparaat naar de configuratie te verzenden of "Annuleren" om terug te keren naar het menu Apparaten.

Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat heeft aangebracht ongedaan gemaakt en maakt deze geen deel uit van de configuratie.


De poort van een 3-draads apparaat wijzigen

U kunt het poortnummer voor het 3-draads apparaat wijzigen door het 3-draads apparaat te selecteren in het venster Apparaten.

Selecteer een andere poort op het scherm Poortselectie en het poortnummer wordt groen. Selecteer vervolgens "Gereed" om de wijziging door te geven.


Een 3-draads apparaat hernoemen

U kunt het 3-draads apparaat ook hernoemen door de naam te wijzigen in het tekstvak bovenaan het scherm Poortselectie. Als u een ongeldige naam selecteert, wordt het tekstvak rood gemarkeerd om aan te geven.Selecteer vervolgens "Gereed" om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.

Als u de naam wijzigt van een 3-draads apparaat dat al in uw project wordt gebruikt, moet u de naam van het apparaat in het blok bijwerken naar de nieuwe naam met behulp van de vervolgkeuzelijst.


Een 3-draads apparaat verwijderen

3-draads apparaten kunnen ook worden verwijderd door de optie "Verwijderen" onder aan het scherm Poortselectie te selecteren.

Opmerking: Als u een 3-draads apparaat verwijdert dat al in uw project wordt gebruikt, genereert uw project een fout als je het probeert te downloaden totdat je ook de blokken verwijdert die het verwijderde apparaat gebruikten.


Een VEX Motor-393 configureren

Selecteer de VEX Motor-393 in de lijst met apparaten.

Selecteer een poort voor de Motor-393.

Nadat u de poort hebt geselecteerd, kunt u in dit optiescherm Motor-393 verder configureren door:

  • De naam wijzigen
  • De poort wijzigen
  • De richting veranderen

Zie de onderstaande opties voor meer informatie over deze aanvullende configuraties.

De naam van Motor-393 wijzigen.

De poort van Motor-393 wijzigen.

De richting van Motor-393 veranderen.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: