Commentaarblokken gebruiken in VEXcode IQ

Opmerkingen worden meestal aan projecten toegevoegd om uit te leggen wat een programmeur wilde dat delen van het programma zouden doen. Ze zijn dus nuttig bij het samenwerken en het oplossen van problemen. 

Sleep een ‘commentaar’-blok en koppel het aan een willekeurig blok in een stapel.

Typ tekst, cijfers of symbolen in het commentaarblok.

Wanneer u klaar bent met de opmerking, klikt u ergens buiten de opmerking of drukt u op de toets "Enter" of "Return" om het bewerken van de opmerking te voltooien.

Opmerking: De binnenkant van het commentaarblok verandert van wit in grijs als het klaar is. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: