Commentaarblokken gebruiken in VEXcode IQ

Opmerkingen worden meestal aan projecten toegevoegd om uit te leggen wat een programmeur wilde dat delen van het programma moesten doen. Ze zijn dus nuttig bij het samenwerken en het oplossen van problemen.

Sleep een "commentaar" -blok en bevestig het aan een willekeurig blok in een stapel.

Typ tekst, cijfers of symbolen in het "opmerking" -blok.

Wanneer u klaar bent met de opmerking, klikt u ergens buiten de opmerking of drukt u op de toets "Enter" of "Return" om het bewerken van de opmerking te voltooien.

Opmerking: De binnenkant van het commentaarblok wordt van wit naar grijs als het klaar is.