Notities gebruiken in een blokkenproject in VEXcode IQ

Hier volgen enkele basismanieren om notities in projecten te beheren.

Een notitie aan een project toevoegen

Add_note_IQ.png

Klik met de rechtermuisknop of druk lang ergens in de werkruimte en selecteer 'Notitie toevoegen'.

Type_text.png

Typ vervolgens tekst, cijfers of symbolen in de notitie.

  • Druk op de toets "Enter" of "Return" om een ​​notitie van meerdere regels te schrijven.
  • Selecteer ergens in de werkruimte wanneer de notitie voltooid is.

Instortende notities

Top_arrow.png

U kunt een notitie samenvouwen door de pijl-omlaag in de bovenmarge te selecteren.

Samengevouwen_note.png 

Hierdoor wordt de notitie samengevouwen.


Notities verplaatsen

margin_of_note.png

U kunt een notitie verplaatsen door de bovenmarge te selecteren en deze te verslepen.


Notities verwijderen

Verwijder_note.png

U kunt elke notitie verwijderen door de 'X' rechtsboven in de notitie te selecteren.

Verwijder_menu.png 

U kunt een notitie ook verwijderen door er met de rechtermuisknop op te klikken of er lang op te drukken en 'Verwijderen' te selecteren.


Notities dupliceren

Duplicate_menu.png

U kunt een notitie dupliceren door er met de rechtermuisknop op te klikken of er lang op te drukken en 'Dupliceren' te selecteren.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: