Gebruikers kunnen op verschillende manieren een project openen in VEXcode IQ:

  • Een bestaand project openen met "Open" in het menu Bestand
  • Een voorbeeldproject openen met "Open Voorbeelden" in het menu Bestand

Een bestaand project openen

Open een bestaand project door "Open" te selecteren in het menu Bestand.

Gebruik vervolgens de iPad-interface om te navigeren en uw bestaande project te openen.


Een voorbeeld openen

Open de voorbeeldprojectkiezer in het menu Bestand.

Selecteer vervolgens een voorbeeldproject om het te openen.

  • Er zijn filters op blokcategorieën bovenaan het venster om het selecteren van een project gemakkelijker te maken.

Opmerking: Bij het openen van een project verschijnt een prompt met de vraag om op te slaan als het huidige project nog niet is opgeslagen.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: