Indicatielampjes op de VEX IQ (1e generatie) hersenen begrijpen

De kleur van de Brain's LED geeft de status van de Brain, de VEX IQ Robot Battery en de VEX IQ Radio Link aan.

LED-kleur   Toestand

Effen groen Hersenen AAN - Voldoende batterijniveau van de robot - zonder radioverbinding (zoeken).

Groen knipperend Brain ON - Robot Batterijniveau voldoende - met goede Radio Link.

Effen rood Robotbatterij bijna leeg - zonder radioverbinding

Rood knipperend Robotbatterij bijna leeg - met goede radioverbinding

Opmerking: als de batterij in de rode zone valt, blijft, afhankelijk van de batterijbelasting, de LED die kleur totdat deze wordt uitgeschakeld, maar het Robot Brain LCD-scherm zal altijd het huidige spanningsniveau weergeven.

Klik op een van deze links voor verdere instructies:

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: