Indicatielampjes begrijpen - IQ Brain (1e generatie)

De kleur van de Brain's LED geeft de status van de Brain, de VEX IQ Robot Battery en de VEX IQ Radio Link aan.

LED-kleur   Toestand

Effen groen Hersenen AAN - Voldoende batterijniveau van de robot - zonder radioverbinding (zoeken).

Groen knipperend Brain ON - Robot Batterijniveau voldoende - met goede Radio Link.

Effen rood Robotbatterij bijna leeg - zonder radioverbinding

Rood knipperend Robotbatterij bijna leeg - met goede radioverbinding

Opmerking: als de batterij in de rode zone valt, blijft, afhankelijk van de batterijbelasting, de LED die kleur totdat deze wordt uitgeschakeld, maar het Robot Brain LCD-scherm zal altijd het huidige spanningsniveau weergeven.

Klik op een van deze links voor verdere instructies:

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: