Indicatielampjes begrijpen - IQ Brain (1e generatie)

De kleur van de Brain-LED geeft de status van de Brain, de VEX IQ Robotbatterij en de VEX IQ Radio Link aan.

LED-kleur   Toestand

Effen groen Hersenen AAN - Batterijniveau van de robot voldoende - zonder radioverbinding (zoeken).

Knipperend groen Hersenen AAN - Batterijniveau van de robot voldoende - met goede radioverbinding. 

Effen rood Robotbatterijniveau laag - zonder radioverbinding

Knipperend rood Robotbatterijniveau laag - met goede radioverbinding

Let op: Afhankelijk van de batterijbelasting, als de batterij in de rode zone valt, blijft de LED in die kleur totdat deze wordt uitgeschakeld, maar het Robot Brain LCD-scherm zal altijd het huidige spanningsniveau weergeven.

Klik op een van deze links voor verdere instructies:

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: