Problemen met de VEX IQ-batterij (1e generatie) oplossen door handmatig op te laden

Het handmatig opladen van de batterij van de VEX IQ-robot is een probleemoplossingstechniek die alleen mag worden geprobeerd als de batterij niet werkt en het opladen van de batterij is mislukt. In deze situatie ziet u het indicatielampje op de IQ-batterijlader rood knipperen wanneer de batterij is geplaatst. Handmatig opladen op andere momenten kan leiden tot schade aan de robotbatterij.

Stap 1: Verzamel de benodigde componenten.

Verzamel de volgende items:

  • 1 VEX IQ slimme motor
  • Elke metalen motoras
  • VEX IQ Robotbrein
  • VEX IQ robotaccu met robotaccufout (knipperend rood opladerlampje)
  • 1 slimme kabel
  • 1 Wiel of tandwiel

Stap 2: Plaats de robotbatterij in de hersenen.

OPMERKING: Schuif de robotbatterij in de hersenen totdat u de vergrendeling hoort klikken.

 

Stap 3: Bevestig de slimme motor.

Sluit de Smart Motor aan op een Smart Port met behulp van een Smart Cable.

Trek voorzichtig aan beide uiteinden van de Smart Cable om ervoor te zorgen dat deze stevig vastzit.

OPMERKING: Zorg ervoor dat beide uiteinden van de Smart Cable volledig zijn aangesloten. Er moet een klikgeluid hoorbaar zijn wanneer ze zijn aangesloten. 

OPMERKING: Zorg ervoor dat de Smart Motor het enige apparaat is dat op de Brain is aangesloten. 

Stap 4: Bevestig het wiel.

Steek de motoras in de Smart Motor.

Bevestig het wiel aan de motoras.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de motoras goed is geplaatst, zodat het wiel niet langs de as glijdt.

Stap 5: Draai het wiel.

Draai het tandwiel/wiel snel heen en weer gedurende ongeveer een minuut.

Verwijder de robotbatterij na ongeveer één minuut uit de hersenen en plaats de robotbatterij snel op de batterijlader.

OPMERKING: Wanneer u het tandwiel/wiel draait, zal het Brain LED-lampje knipperen en/of zal het Brain LCD-scherm knipperen. De hersenen kunnen worden ingeschakeld.

OPMERKING: Als het handmatig opladen is gelukt, brandt het LED-lampje op de batterijlader continu rood nadat de robotbatterij in de houder is geschoven. 

Als de bovenstaande procedure niet werkt, neem dan contact op met VEX-ondersteuning via support@vex.com.

Voor verdere instructies klikt u op een van deze links:

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: