Het Drive-programma uitvoeren met de V5 Brain

Het Drive-programma uitvoeren

Het Drive-programma is een standaardprogramma ingebouwd in de VEX V5 Robot Brain, zodat het zonder programmering kan worden gebruikt met Smart Motors, Sensors en de VEX V5 Controller. Het Drive-programma wijst de joysticks en knoppen van de controller toe om specifieke Smart Ports in de hersenen te besturen. Volg om te beginnen de onderstaande stappen:

Zorg ervoor dat de V5 Robot Brain is ingeschakeld en dat de controller is gekoppeld.

Laat de batterij van uw V5-robot opladen en aansluiten op de V5 Robot Brain, zodat u hem kunt inschakelen. Voor meer informatie over het koppelen van de V5-controller met de V5 Brain, , bekijk je dit artikel uit de VEX-bibliotheek.

Stap 1: Selecteer het Drive-pictogram

Selecteer het Drive-pictogram door erop te tikken om het Drive-scherm te openen.

bedrading.jpg

Tik op het bedradingspictogram om de poortconfiguraties te bekijken en er zeker van te zijn dat alles correct wordt geregeld.

configs.jpg

Controleer of de apparaten in uw build voldoen aan de standaardinstellingen van het stuurprogramma. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat meerdere, niet-gerelateerde motoren worden gevoed door dezelfde controlleringang. Houd er rekening mee dat niet ALLE apparaten aangesloten moeten zijn om dit programma te kunnen uitvoeren. Om extra poorten te bekijken, selecteert u "2", "3", "4" of "5" aan de rechterkant van uw hersenen, zoals weergegeven. Druk op de aan/uit-knop om terug te gaan naar de vorige stap.

Stap 2: Selecteer het Run-pictogram

Tik op het pictogram Uitvoeren om het programma te starten.

U kunt op Stop tikken om het programma te stoppen, de looptijd controleren of op het pictogram Apparaten tikken om de aangesloten poorten en metingen te bekijken.

Controllerconfiguraties

Er zijn vier verschillende configuraties van het Driver Control Program on the Brain: Links, Dubbel, Gesplitst en Rechts. Volg de onderstaande stappen om te leren wat elk van de vier configuraties is en hoe u deze op de Brain kunt selecteren.

5dc33b785c0be.jpeg

Selecteer het Drive-pictogram door erop te tikken om het Drive-scherm te openen.

controles.jpg

Selecteer het bedieningspictogram door erop te tikken om het bedieningsscherm te openen.

Met elk van de vier bedieningsopties voor de bestuurder kunt u de robot op verschillende manieren besturen met behulp van de joysticks.

Configuratiebeschrijving Joystickbediening

Links

Rijd de robot vooruit, achteruit, naar links en naar rechts met behulp van de linker joystick.

links.jpg

Dubbel

Bestuur de linkermotor van de robot met de linker joystick, en de rechtermotor van de robot met de rechter joystick.

dubbel.jpg

Splitsen

Rijd de robot naar links en rechts met de rechter joystick, en vooruit en achteruit met de linker joystick.

split.jpg

Rechts

Rijd de robot vooruit, achteruit, naar links en naar rechts met de rechter joystick.

rechts.jpg

Bestuurdersbediening aanpassen

bedrading__2_.jpg richtingen2.jpg

Om het Driver Control-programma verder aan te passen, kunt u het Apparaten-pictogramvenster selecteren om:

  • Verander de richting van de motorbeweging voor elke set knoppen door de richting om te keren van ‘Normaal’ naar ‘Omgekeerd’, zoals weergegeven in deze afbeeldingen.

configs.jpg

Wijzig welke knoppen worden gebruikt om welke motoren te bedienen:

  • Wijzig op welke poort de motor fysiek is aangesloten op de Brain
  • Kijk in het bedradingsvenster om te controleren of uw motor is aangesloten op de gewenste knoppen

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: