Inžinerinių pokalbių su studentais palengvinimas

Produktyvių ir prasmingų pokalbių su mokiniais inicijavimas ir palaikymas jiems besikuriant ne tik suteikia įžvalgų apie jų mokymąsi, bet ir prisideda prie grįžtamojo ryšio kultūros klasėje. Geri klausimai gali atverti mokiniams galimybę išreikšti savo mąstymą, aktyviai įsitraukti į problemų sprendimą ir ugdyti atsparumą.

Kiekvieną kartą, kai studentai kuria ar kartoja savo roboto dizainą, pedagogai ir studentai kartu turi žinoti tris pagrindines idėjas:

 • Kur aš einu? – Ar mokiniai supranta iššūkio ar užduoties, kurią jie dirba, tikslą?
 • Kaip man sekasi? – Ar mokiniai gali žodžiu ar kitaip paaiškinti, ką jie kuria ar keičia savo robote ir kodėl?
 • Kur toliau? ARBA kaip galiu patobulinti? – ar mokiniai žino, kokie yra tolesni žingsniai arba ko jie siekia, kurdami ar kartodami savo robotą? Jei mokiniai baigė pradinį kūrimą, ar jie gali pagalvoti, kaip patobulinti savo roboto dizainą ar grupės bendradarbiavimą?

Mokytojų ir mokinių pokalbiai klasėje yra puikus būdas stebėti mokinių pažangą, tuo pačiu suteikiant mokiniams galimybę paaiškinti savo mąstymą ir mokymąsi bei užmegzti gilesnius ryšius su turiniu ir koncepcijomis, su kuriomis jie dirba. Inicijuodami pokalbius pedagogai gali turėti įvairių tikslų. Pokalbio tikslo suvokimas gali padėti visiems dalyviams – visai klasei, mokinių grupei ar atskiram mokiniui – įsitraukti į teigiamą ir produktyvų mokymosi vieni iš kitų ir kartu su kitais procesą.

Šioje lentelėje pateikiami bendri mokytojo tikslai, susiję su inžinerija, ir kai kurie klausimų ar raginimų, kuriuos galima naudoti siekiant palengvinti pokalbius, pavyzdžiai.

Inžineriniai tikslai

Pokalbio raginimai

Paaiškinimas arba paviršiaus lygio supratimo įvertinimas

 • Ar galite paaiškinti, ką dirbate?
 • Ką turi omenyje ____?
 • Kaip _____ padės / padės jūsų robotui įvykdyti / laimėti iššūkį / tikslą?
 • Ar galite man paaiškinti statybos/iššūkio tikslą?
 • Kaip robotas veiks atliekant iššūkį / užduotį / žaidimą?

Inžinerinio pokalbio pradžia

 • Ar galite papasakoti apie savo dizainą?
 • Ką tu dirbi?
 • Kaip manote, ar ši iteracija išspręs problemą?
 • Kaip priėjote prie šio dizaino?

Išlaikyti dėmesį į problemų sprendimą

 • Kokią problemą bandome išspręsti?
 • Kokie yra kriterijai (tikslai)?
 • Kokie yra mūsų apribojimai (ribos)?
 • Ko išmokote iš ankstesnių bandymų?
 • Kaip galite panaudoti šią informaciją kitame sprendime?

Atsikratymas & sutelkiant dėmesį į gedimo taškus

 • Ar atrodo, kad ši idėja veikia? Kaip tu gali pasakyti?
 • Ką dar galėtumėte išbandyti?
 • Kas čia gerai veikia? Ką galite pataisyti?
 • Ką pastebėjote, kad kiti bando?

Efektyvaus bendradarbiavimo didinimas

 • Kaip grupė nusprendė tai padaryti?
 • Ar girdėjote apie visus savo grupės narius?
 • Ką galėtumėte padaryti, kad kartu dirbtumėte sėkmingiau?
 • Ar visi sutinka su šia mintimi?
 • Ar visi gali paaiškinti šios idėjos / dizaino mąstymą?

Bandymo prasmė

 • Ar jūsų robotas atlieka užduotį / išsprendžia problemą? Kodėl ar kodėl ne?
 • Ką pastebėjote, kai tai išbandėte?
 • Kas atsitiko, kai išbandėte savo dizainą?
 • Kaip sužinosite, ar jūsų pakeitimas veiksmingas? Ko ieškosite šį kartą išbandydami savo robotą?
 • Kaip naudojate testavimo duomenis, kad galėtumėte priimti sprendimus dėl iteracijos?

Atsižvelgiant į kompromisus

 • Koks, jūsų nuomone, yra svarbiausias kriterijus (tikslas)? Kodėl?
 • Kokių kompromisų jums gali prireikti? Kaip nuspręsite, ar apsipirkti verta?

Mąstymo tobulinimas ir augimas

 • Kuris dizainas geriausiai atitinka mūsų tikslus?
 • Kaip galėtumėte tai padaryti dar geriau?
 • Ko jums reikia norint patobulinti savo dizainą?
 • Kokių idėjų galite pasiskolinti iš kitų klasės narių, kad jūsų dizainas būtų dar geresnis?
 • Ko išmokote iš savo projekto, kai jis nepasiteisino?

Naudojant inžinerinį bloknotą

 • Kaip dokumentuojate savo dizaino pakeitimus?
 • Ar galite parodyti, kokiais duomenimis grindžiate savo dizaino sprendimą?
 • Kaip jums padėjo jūsų inžinerijos bloknotas?

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: