Prisijungimas prie žiniatinklio VEXcode 123 – Mac

Norint prijungti 123 robotą prie žiniatinklio VEXcode 123 „Mac“ kompiuteryje, reikia atlikti vos kelis veiksmus.

Įjunkite 123 robotą, stumdami 123 robotą išilgai paviršiaus, kad jį „pažadintumėte“.

Brain_Icon_in_Toolbar.PNG

Paleiskite internetinį VEXcode 123 eidami į code123.vex.com. (Naršyklės ir įrenginio reikalavimus rasite „VEXcode 123 VEX Library“ sąrankos straipsnyje.)

Atidarykite VEXcode 123 ir įrankių juostoje pasirinkite roboto piktogramą.

Select_Connect.PNG

Pasirinkite „Prisijungti“.

mac_-_robot_callout.png

Iš galimų robotų sąrašo pasirinkite norimo susieti 123 roboto pavadinimą.

mac_-_pair_callout.png

Pasirinkę savo robotą, pasirinkite mygtuką „Suporuoti“.

Prisijungimas prie_roboto.PNG

Roboto piktograma taps oranžine spalva, o robotui jungiantis pasirodys pranešimas „Prisijungimas prie:“.

Connected_to__app_.png

Prijungus 123 robotą, roboto piktograma taps žalia. Lange bus rodomas pranešimas „Prisijungta prie:“ ir pateikiamas roboto, prijungto prie žiniatinklio VEXcode 123, pavadinimas.

battery_icon__app_.png

Po pranešimu „Prisijungta prie:“ yra piktograma, rodanti 123 roboto akumuliatoriaus įkrovos lygį.

Baterijos lygis bus rodomas kaip viena iš trijų spalvų:

Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.33_PM.png

Raudona – žemas akumuliatoriaus lygis

Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.45_PM.png Geltona – vidutinis akumuliatoriaus lygis
Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.50_PM.png Žalia, kad akumuliatorius visiškai įkrautas

Norėdami atjungti VEX 123 robotą nuo žiniatinklio VEXcode 123

Atsijungti__app_.png

Pasirinkite „Atjungti“, kad atjungtumėte 123 robotą nuo VEXcode 123.


Jei kyla ryšio problemų

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: