Стандарттарға қай жерде және қалай қол жеткізіледі - VEX EXP стандарттары

EXP_REC07776-EDIT2_SMALL.png

Әрбір VEX EXP STEM зертханасында мазмұнның арнайы стандарттарына сәйкестік бар. Стандарттар мыналардың біреуін немесе бірнешеуін қамтиды: NGSS, CSTA, ISTE, TEKS және Common Core Math/ELA. Бұл зертханалық жұмысты сыныпта жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Стандарттардың бұл сәйкестігі нені оқытып жатқаныңызды және зертханада бұл дағдылардың қай жерде оқытылып жатқанын көруге мүмкіндік береді. Барлық мақсаттар мен іс-шаралар белгіленген стандарттарға сәйкес келеді. VEX EXP STEM зертханасының келесі тізімін қараңыз Стандарттарға қай жерде және қалай қол жеткізіледі.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: