VEX IQ (1-ші буын) өңделетін STEM зертханасының алдын ала қараулары

Өңделетін STEM зертханасының алдын ала қараулары

Әрбір IQ STEM зертханасының алдын ала қарауы сізге қолжетімді, ол зертхананың сипаттамасын, маңызды сұрақтарды, түсініктерді, мақсаттарды, сөздік қорын, қажетті материалдар мен білім беру стандарттарын береді.

iq-icon_grades.svg

Алдын ала қараудың Google Docs нұсқасын көшіруге және өңдеуге болады.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: