A VEX IQ (1. generációs) giroszkóp érzékelő használata

A giroszkópot általában navigációra használják. Azáltal, hogy nyomon követi, hogy a robot milyen gyorsan és milyen irányba fordul, meg tudja határozni, hogy a robot milyen irányba néz.

A VEX IQ giroszkóp a VEX IQ Super Kit részét képezi, de itt is megvásárolható .


A giroszkóp leírása

A Gyro Sensor segítségével a robot egyenesen haladhat, és pontos kanyarokat is megtehet. Ha azt szeretné, hogy egy robot egy helyre hajtson, majd forduljon meg és térjen vissza ugyanoda, akkor egyenesen kell haladnia a pontos távolság eléréséhez, pontosan 180 fokkal el kell fordulnia, majd ugyanennyire egyenesen vissza kell hajtania. A giroszkópos érzékelő nagyon pontossá teszi az egyenes tartást és a fordulást. 

Ez az érzékelő méri a saját elfordulását egy tengely körül. Amikor ezt az érzékelőt a tetején lévő szimbólum által jelzett irányba forgatják, akkor méri az elfordulás szögét. A visszaadott mérték fokban van megadva az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányban. Ahogy az érzékelő tetején lévő görbe nyíl mutatja, az értékek nőnek, ahogy a giroszkóp az óramutató járásával ellentétes irányban forog. Az értékek az óramutató járásával megegyező irányba forgatva csökkennek.  


Hogyan működik a giroszkópos érzékelő

A giroszkóp csak az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes mozgásokat érzékeli az érzékelő tetején jelzett tengelyen. Tehát ha a giroszkóp vízszintesen van felszerelve a robot közepére, akkor nem érzékeli, hogy a robot lefelé vagy felfelé dőlt-e egy lejtőn mindaddig, amíg a giroszkóp nem fordult az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba. Azt sem érzékeli, hogy a robot megdőlt-e vagy az egyik oldalára dőlt-e mindaddig, amíg még mindig előre van orientálva. A giroszkópos szenzor azonban felszerelhető a robot oldalára vagy egy manipulátorra, és ez lehetővé teszi a dőlés mérését.  


A giroszkópos érzékelő általános felhasználási módjai

A giroszkópok számos olyan technológiába integráltak, ahol fontos az eszköz tájolásának ismerete vagy egy tárgy stabilizálása.

Néhány gyakori felhasználás a mindennapi életben:

  • A giroszkópos szenzorok a kis motoros járművekbe vannak beépítve, amelyek lehetővé teszik a személy számára, hogy előre-hátra dőlve szabályozza a sebességet, miközben stabilan tartja a járművet.
  • A giroszkóp érzékelőket a nagy hajók és az egysínű vonatok stabilizálására használják, hogy az emberek és a rakomány biztonságban legyenek.
  • A giroszkópokat egyes kézi elektronikus eszközök, például videojáték-távirányítók mozgásának mérésére használják.

A VEX IQ robottal ellátott giroszkópos érzékelők néhány általános felhasználása a következők:

  • Annak észlelése, hogy a robot balra vagy jobbra fordult-e

  • Annak észlelése, hogy a robot felfelé vagy lefelé billen-e a robot oldalára szerelve

  • Az egyenes vezetés fenntartása
  • Pontos fordulatok készítése

Giroszkóp érzékelők egy versenyroboton

A Gyro Sensor fontos lehet egy robot versenyekre való programozásában. A giroszkóp különösen fontos az autonóm időszak programozásánál, amikor a robotnak emberi beavatkozás nélkül kell feladatokat végrehajtania. 

A Gyro Sensor a következő módokon tehet jobbá egy versenyrobotot:

  • A giroszkóp érzékeli, hogy a robot milyen irányba és milyen messzire fordult a kiindulási pontjától.
  • A Gyro Sensor a robot oldalára szerelve képes érzékelni, hogy a robot felfelé vagy lefelé billen-e.
  • A giroszkópos szenzor a robot egyik alkatrészének állapotát (pl. kar fel, kar lefelé, stb.) a manipulátorra vagy a tartozékra szerelve érzékeli.

Giroszkóp használata a VEXcode IQ-ban

Giroszkóp használata a hajtáslánc részeként

Ha hajtásláncot használ a VEX IQ roboton, a giroszkóp be van építve a hajtásláncba, és automatikusan működik annak érdekében, hogy a robot olyan dolgokat hajtson végre, mint például az egyenes vezetés és a pontos kanyarodás. 

Screenshot_2023-03-02_at_11.40.03_AM.png

Ha a hajtásláncot a VEXcode IQ-ban konfigurálja, a rendszer felkéri, hogy a konfiguráció részeként vegye fel a giroszkópos érzékelőt, amint az ezen a példaképen látható. 

A giroszkóp hajtáslánc részeként való használata számos előnnyel jár. A Gyro Sensor automatikusan kalibrálásra kerül, amikor a robot hajtáslánc-parancsokkal van kódolva, a hajtáslánc-parancsok pedig a giroszkópból származó adatokat használják annak biztosítására, hogy a robot pontosan vezessen és forduljon. Ebben az esetben nem kell külön kódolnia a giroszkópos érzékelőt a hajtáslánctól, így egyszerűbbé válik a projekt. 

Screenshot_2023-03-16_at_4.26.46_PM.png

Az Accurate Turns példaprojekt a VEXcode IQ-ban felhasználható annak bemutatására, hogyan kell használni a giroszkópos érzékelőt a robot elforgatására irány- és forgásértékek segítségével.

A példaprojektek VEXcode IQ-ban való megnyitásával kapcsolatos információkért tekintse meg az alábbi cikkek egyikét.

Giroszkóp érzékelő kódolása a hajtáslánctól külön

A Giro Sensing parancsok segítségével a hajtásláncon kívül is hozzáadhat giroszkópos érzékelőt.

Screen_Shot_2023-03-17_at_12.50.22_PM.png

Ha külön giroszkópos érzékelőt kódol, a projekt elején feltétlenül kalibrálja az érzékelőt egy [Calibrate Giro] blokk vagy egy Calibrate giro Python vagy C++ paranccsal, hogy biztosítsa, hogy a giroszkóp a várt módon működik-e. . 

A kalibrálás során győződjön meg arról, hogy a robot teljesen álló helyzetben van, és nem mozog, hogy a kalibrálás sikeres és pontos legyen. 

Screen_Shot_2023-03-17_at_12.53.48_PM.png

Különálló giroszkópos érzékelő kódolásakor használhatja a Set Gyro parancsokat, például a blokkokhoz, a Pythonhoz és a C++-hoz itt bemutatottakat, hogy beállítsa például az érzékelő aktuális pozícióját irány- vagy forgásértékként. 

Ha többet szeretne megtudni a giroszkóp kódolására használható egyedi parancsokról, tekintse meg a VEXcode IQ Blocks Súgóját vagy a VEXcode IQ PythonSúgóját.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: