A VEXcode Pro V5 vezérlési struktúráinak megértése

Az egyedi parancsok mellett vezérlőstruktúrák is használhatók egy projektben a programfolyam vezérlésére.

Ez a fő struktúra egy példa a vezérlőszerkezetre. A fő vezérli a programfolyamatot azáltal, hogy jelzi, hol kell kezdődnie a projektnek. A vezérlőstruktúrák jellemzően kapcsos zárójeleket használnak pontosvessző helyett.

A vezérlőstruktúra másik típusa a és az hurok. A while ciklus megismétli a kódot a kapcsos zárójelek között, amíg a while ciklus feltétele igaz.


Ha a while ciklus feltétele már nem igaz, a programfolyamat kilép a while ciklusból. 

A programfolyamat továbbra is futtatja a fő szerkezetben található utasításokat. Mivel nincsenek hátralévő utasítások, a programfolyam eléri a fő szerkezet zárókapcsát, ami miatt a projekt kilép.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: