A szintaktikai szabályok és irányelvek megértése a VEXcode Pro V5-ben

A VEXcode Pro V5 C++ használatának elsajátítása hasonló bármely más típusú nyelv tanulásához. Vannak szabályok és iránymutatások a VEXcode Pro V5 szintaxisára, ahogyan a különböző nyelvekre is vannak egyedi nyelvtani szabályok. Két fontos szabály a kis- és nagybetűk írása és a tevebetét. Ezek a szabályok megkönnyítik a programok olvasását. Az alábbiakban egy példa látható egy VEXcode Pro V5 programra.

A program a robotnak szóló utasításból áll. Ebben a példában az utasítás arra irányítja a hajtásláncot (eszközt), hogy 200 mm-rel előre (paraméterek) hajtson (parancs). Az utasítás megírásakor a következő szabályok érvényesek.

A nagybetűk írása fontos. A VEXcode Pro V5 eszközeit mindig nagybetűvel kell írni. Néhány példa az eszközökre: vezérlő, motor és giroszkóp.

A A tevebetét a parancsok nevében a szórészek azonosítására szolgál. A driveFor parancs egy példa erre az elnevezési konvencióra a VEXcode Pro V5-ben. A tevebetűs írásmódban a parancsot egy szóban kell írni, és nem kezdődhet nagybetűvel.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: