Tankhajtás futtatása a V5 vezérlővel

Kapcsolja be a V5 vezérlőt

Nyomja meg a négyzet alakú bekapcsológombot a vezérlő közepén a bekapcsoláshoz.

A Driver Control beállítása

A nyílgombokkal jelölje ki a Driver Control program ikonját (a képen kiemelve).

Ezután nyomja meg az A gombot a Meghajtó kiválasztásához.

Nyomja meg ismét az A gombot a Futtatás kiválasztásához.

Ha szükséges, nyomja meg a B gombot az előző menühöz való visszatéréshez.

Használja a joystick-eket a meghajtó vonat működtetéséhez

  • Ahhoz, hogy a robot előremenjen, nyomja fel mindkét joystickot.
  • Ahhoz, hogy a robot hátrafelé menjen, nyomja le mindkét joystickot.
  • Ahhoz, hogy a robot balra forduljon, nyomja a jobb botot felfelé, a bal botot lefelé.
  • Ahhoz, hogy a robot jobbra forduljon, nyomja a bal botot felfelé, a jobb botot pedig lefelé.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: