Otevření projektu VEXcode EXP Blocks na iPadu

Uživatelé mohou otevřít projekt ve VEXcode EXP různými způsoby.


Otevření existujícího projektu

Open_Project.JPEG

Otevřete existující projekt výběrem „Otevřít“ z nabídky Soubor.

Projects_in_folder.jpeg

Poté použijte rozhraní iPadu k navigaci a otevření stávajícího projektu.


Otevření příkladu

Open_Examples.JPEG

Otevřete vzorový výběr projektu z nabídky Soubor.

Příklady.PNG

Poté vyberte příklad projektu a otevřete jej.

  • V horní části okna jsou filtry podle kategorií bloků, které usnadňují výběr projektu.

Poznámka:Při otevírání projektu se zobrazí výzva k uložení, pokud aktuální projekt ještě nebyl uložen. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: