Uložení projektu VEXcode EXP Blocks na iPad

Screen_Shot_2022-07-14_at_12.07.30_PM.png

Svůj projekt můžete uložit do VEXcode EXP různými způsoby:

  • Výběrem možnosti Uložit v nabídce Soubor
  • Stahování nového projektu
  • Pojmenování nového projektu

Create_Document.jpeg

Vyberte jeden z výše uvedených způsobů pojmenování nového projektu a poté na další obrazovce vyberte „Vytvořit dokument“.

Poznámka:umístění uložení projektu můžete změnit výběrem tlačítka zpět v horní části obrazovky.

EXP_Folder_New.jpeg

Pokud váš iPad nejprve přejde do hlavní složky iCloud Drive, vyberte složku VEXcode EXP pro vytvoření dokumentu a uložte do ní svůj projekt.

Název_souboru.PNG

Pomocí klávesnice pojmenujte svůj nový projekt.

Nový_název_souboru.jpeg

Po pojmenování projektu zvolte "OK".

Uložené_Jméno.jpeg

Po uložení projektu VEXcode EXP automaticky uloží všechny změny v projektu.


Ukládání kopie

Saving_1_-_Save_As.JPEG

Můžete také použít možnost "Uložit jako" z nabídky Soubor a vytvořit kopii projektu pod jiným názvem nebo v jiném umístění.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: