Kde a jak jsou standardy dosaženy - Standardy pro VEX EXP

EXP_REC07776-EDIT2_SMALL.png

Každá laboratoř VEX EXP STEM obsahuje sladění se specifickými standardy obsahu. Standardy zahrnují jeden nebo více z následujících: NGSS, CSTA, ISTE, TEKS a Common Core Math/ELA. Ty mohou pomoci zarámovat laboratoř tak, jak je implementována ve třídě. Díky tomuto sladění standardů je snadné vidět, co učíte a kde se v laboratoři tyto dovednosti vyučují. Všechny cíle a činnosti jsou v souladu s určenými standardy. Prohlédněte si následující seznam VEX EXP STEM Lab Kde a jak jsou standardy dosahovány.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: