Upravitelné náhledy V5 Workcell STEM Lab

Upravitelné náhledy STEM Lab

Máte k dispozici náhled každé laboratoře Workcell STEM, která poskytuje popis laboratoře, základní otázky, porozumění, cíle, slovní zásobu, potřebné materiály a vzdělávací standardy.

v5-icon_grades.svg

Verzi náhledu v Dokumentech Google lze kopírovat a upravovat.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: