Přístup k nápovědě v projektu VEXcode VR Python

Nápověda vysvětluje, co příkaz dělá, abyste mohli zjistit, zda je pro váš projekt užitečný.


Přístup k nápovědě ze sady nástrojů

Vyberte ikonu nápovědy

Vyberte ikonu Nápověda u libovolného příkazu v panelu nástrojů.

kontextová nápověda k výběru

Zprava se zobrazí obrazovka s informacemi o vybraném příkazu.

Vyberte libovolnou ikonu nápovědy

Vyberte příkazy, o kterých se chcete dozvědět více.

zavřít jízdu pro

Po dokončení skryjte okno nápovědy výběrem šipky vpravo vedle ikony nápovědy.


Přístup k nápovědě z pracovního prostoru

kontextový výběr jednotky pro

Klikněte pravým tlačítkem nebo dlouze stiskněte na libovolný příkaz v pracovním prostoru.

příkazová nápověda

Zobrazí se kontextová nabídka. Vyberte „Nápověda k příkazům“.

kontextová nápověda k výběru

Zprava se zobrazí obrazovka s informacemi o vybraném příkazu.

zavřít jízdu pro

Po dokončení skryjte okno nápovědy výběrem šipky vpravo vedle ikony nápovědy.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: