Provoz tankového pohonu s ovladačem V5

Zapněte ovladač V5

Stisknutím čtvercového vypínače uprostřed ovladače jej zapnete.

Nastavte ovladač ovladače

Pomocí tlačítek se šipkami zvýrazněte ikonu programu Driver Control (zvýrazněná na obrázku).

Poté stisknutím tlačítka A vyberte Drive.

Dalším stisknutím tlačítka A vyberte Spustit.

Stisknutím tlačítka B se v případě potřeby vrátíte do předchozí nabídky.

K ovládání hnacího vlaku použijte joysticky

  • Aby robot šel vpřed, zatlačte na oba joysticky.
  • Chcete-li robota vrátit zpět, zatlačte na oba joysticky.
  • Aby se robot otočil doleva, zatlačte pravou páku nahoru a levou páku dolů.
  • Aby se robot otočil doprava, zatlačte levou páku nahoru a pravou dolů.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: